top of page
Pitco Building

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪਿਟਕੋ ਫੂਡਜ਼ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਨ. ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ.

 

ਪਿਟਕੋ ਫੂਡਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ:

ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਪਰਸੋਨਲ, ਆਰਡਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ, ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ.

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿ .ਮੇ ਭੇਜੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿ .ਮੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਿਟਕੋ ਫੂਡਜ਼ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

 

bottom of page